İyiajans
Reklam Ajansı

Etrafınızda gördüğünüz herşey
bir zamanlar sadece bir fikirdi...

http://www.iyiajans.com/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://www.iyiajans.com/wp-content/uploads/tv-basın-reklam-ajansı.jpg
http://www.iyiajans.com/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://www.iyiajans.com/wp-content/uploads/medikal-reklam-ajansı.jpg
http://www.iyiajans.com/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://www.iyiajans.com/wp-content/uploads/marka-konumlandırma.jpg
http://www.iyiajans.com/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://www.iyiajans.com/wp-content/uploads/basılı-işler.jpg
http://www.iyiajans.com/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://www.iyiajans.com/wp-content/uploads/interaktif-reklamcılık.jpg

Biz İyiyiz, Siz Nasılsınız?

2002 yılında bir tam hizmet reklam ajansı olarak kurulduk ve 10 yıldır da böyle devam ediyoruz. Uzmanlık alanımız, marka yönetimidir. Profesyonellerden oluşan yaratıcı ekibimizle, hep daha iyi fikirler üretmek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, ‘fikir’ bir şirketin temel varlığıdır ve kazanan markaların temelinde daima ‘iyi fikirler’ vardır.

İyiajans olarak rolümüz, iyi fikirler üzerine kurulu reklam çözümleriyle, markaların değerini artırmak ve uzun yıllar tüketicinin hayatında kalmasını sağlamaktır. Bunu yaparken izlediğimiz yol, sadece müşteri için değil, marka için düşünmek ve çalışmaktır. Markanın imajına ve kimliğine katkı sağlayacak, doğru, yaratıcı ve etkili mesajlar bulmak ve bunları hedef kitleye en efektif biçimde iletmektir.

Bunun için… Marka konumlandırmada, etkin ve çarpıcı hedefler belirleriz. Grafik tasarımda kaliteyi çok önemseriz. İşlerimizin prodüksiyon sürecinde (matbaa, film prodüksiyon vb) işinin gerçek uzmanlarıyla çalışırız. Müşterilerimizle ilişkimiz şeffaftır ve daima dostça davranırız. Sanıyoruz ki bu sebeplerden dolayı müşterilerimiz bizimle uzun vadeli çalışıyor.

Kısaca İyiajans…

  • Yaratıcılık odaklı çalışır.
  • Tam hizmet organizasyonuna sahiptir.
  • Sürdürülebilir iletişim çözümleri yaratır.
  • Çok hızlı çözüm üretir.
  • Profesyonel çözüm ortaklarıyla işbirliği yapar.
  • Müşterileriyle uzun vadeli çalışır.

 

 

Reklam ajansı; pazarlama tanıtım faaliyetlerinin tümünü ya da ajansın hizmet yelpazesine bağlı olarak bir kısmını; yaratıcı, ekonomik, etkili ve sonuç alacak şekilde planlayan ve uygulayan şirkettir.

Reklamın, reklam şirketinin amacı nedir?

Reklam ajansları işlevlerini yerine getirirken her türlü yaratıcılıklarını kullanabilir ama aynı zamanda yere de sağlam basmayı unutmazlar. Çünkü reklamın ve doğal olarak reklam şirketinin nihai hedefi (elbette reklamveren şirketin belirlediği doğrultuda); reklamı yapılan şeyin hedeflenen şekilde tanıtılması, bilinirliğinin ve/veya satışlarının, kullanımının artırılmasıdır.

 

 

Bir şey için yapılır. Bu şey; iş, fikir, mal, ürün, hizmet, kişi, kurum, şirket, dernek, organizasyon, marka vb. olabilir.

Görsel / işitsel / yazılı çeşitli iletişim ve reklam araçları kullanılarak yapılır. Bu araçlar; televizyon, gazete, radyo, billboard, dergi, sinema, internet; afiş, tabela, flyer, insert, broşür, katalog gibi POP malzemeleri, jıngıl, cep telefonu vb. olabilir.

Seslenilen hedef kitlede (müşteri, tüketici vb.) istenen yönde tutum ve davranış değişikliği sağlaması için yapılır. Bu değişiklikler; beğenme, inanma, ikna olma, satın alma, kullanma vb. olabilir.

Belli bir ücret ödenerek yapılır. Bu, reklam faaliyetleri için harcanan paradır.

Kısaca özetlemek gerekirse bir şeyi, çeşitli iletişim ve reklam araçları kullanılarak, belli bir ücret karşılığında, seslenilen hedef kitlede tutum ve davranış değişikliği sağlaması için ve belli bir ücret ödenerek yapılan tüm tanıtım faaliyetlerine reklam adı verilir.

 

 

 

Her geçen gün daha da hızlı bir şekilde gelişen teknoloji, teknolojiyle birlikte artan farklı reklamveren talepleri doğrultusunda, reklam ajansları da kendilerini yenilemekte, yeniden yapılanmakta ve birbirlerinden farklılaşmaktadırlar. Tabii ki bu değişime gitmelerindeki amaçları; müşterilerine daha kaliteli, hızlı, ucuz ve etkili hizmet vermek istemeleridir.

Reklamcılık sektöründe müşteri memnuniyetinin gerçekleştirilmesi giderek zorlaşmaktadır. Çünkü reklam veren firmalar, reklam ajanslarından farklı taleplerde bulunabilmektedirler. Özellikle internet teknolojisi, mobil teknolojiler ve dijital mecraların hızla gelişerek farklılaşması, bununla birlikte reklam sektöründeki rekabetin giderek artması; reklam şirketlerini daha yaratıcı olmaya, daha hızlı, ekonomik ve aynı zamanda kaliteli hizmet sunmaya zorlamaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı, reklam şirketleri, günümüzde, her zamankinden daha çok yeniden yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır.

Tüm bu sebepler nedeniyle, tüm reklam ajanslarını, belli bir çatı altında toplayarak tanımlamak çok zor olmakla birlikte, kendilerini tanımlarken kullandıkları ‘kreatif’ bazı kavramları bir kenara bırakacak olursak, reklam ajansları genel anlamda verdikleri hizmetlere küçükten büyüğe doğru şöyle sınıflandırılabilir:

Dijital reklam ajansları:

İnternet teknolojisinin gelişmesi ve yayılmasıyla son yıllarda ortaya çıkan ajanslardır. Büyük ajansların dijital departmanları olarak da hizmet vermektedirler. Sanal mecra bilgileri ve mecraya yönelik yaratıcı işler çıkarmalarıyla dikkat çekmektedirler.

Sektörel reklam ajansları:

Belirli sektörlere hizmet veren ajanslardır. Hizmet verdikleri sektörde uzmanlaşmış oldukları için müşteri beklentilerini karşılama ve pazar bilgisi konularında öne çıkmaktadırlar. Sadece ilaç şirketlerine hizmet veren medikal ajanslar, Türkiye’deki sektörel ajanslara verilebilecek en iyi örnektir.

Uzmanlaşmış reklam ajansları:

Belirli bir hizmet alanında uzmanlaşmış reklam ajanslarıdır. Örneğin; ambalaj tasarımı, çizgialtı hizmet verme alanında faaliyet gösteren şirketler, sadece bu tarz işleri yaptıkları için, alanlarında başarı kazanmış şirketlerdir.

Tam hizmet reklam ajansları:

Insert, dön kart, flyer gibi POP malzemelerinden faaliyet raporu, kurumsal kimlik, katalog gibi kurumsal işlere, tüm çizgialtı işler de dahil olmak üzere her türlü basılı materyalden TV filmi, radyo cıngılı, gazete-dergi ilanı gibi medya satınalımı gerektiren kitle iletişim araçlarında yayınlanan işlere kadar tüm tanıtım hizmetlerini sunabilen reklam ajanslarındır. Bu ajansların çalışan sayısı ve yönetim şemaları verdikleri hizmet yelpazenin genişliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı ‘büyük’ tam hizmet reklam ajansları bünyelerinde; medya planlama ve satın alma, müşteri yönetimi, araştırma hizmetleri ve hatta halkla ilişkiler departmanları barındırmaktadırlar.